Genel Hizmetlerimiz

Posted Posted in Hizmetlerimiz

Tasarım sırasında maliyet düşürme hizmetleri:
Bu kısımdaki çalışmalarımız, daha önce yaptığımız işlerde kullanılan malzemelerin yıllar sonraki durumlarını gördüğümüz için gereksiz yere pahalı malzemelerin kullanılmasını engellemek ve malsahibi ile konuşup bazı aşamaların komple yapılmamasını sağlamaktır. Ve bu yönde tasarımının gerçekleştirilmesi yönünde tasarımcı ile birlikte yaptığımız çalışmalarımızı kapsar. Maliyetin düşürülmesi yönündeki ilk çalışmalarımız bu kısımda başlar.

İhale Dosyası Hazırlama Hizmetleri:
Tasarım sonrası çizilen projeler ,incelenir gerekli revizyonlardan sonra uygulama projesine göre, işin keşfi yapılır. Ve bu keşfe uygun ihale dosyası hazırlanır. İhale dosyasında mal sahibi /işverenin haklarının korunması sağlanır. Mal sahibi /işveren in onayı ile ihaleye çıkılır.

Yüklenici Seçimi Hizmeti:
Başvurular sonunda detaylı bir rapor hazırlanır ve mal sahibi/ işverene sunulur. Bu raporda ihaleye katılan bütün müteahhitlerin verdikleri tekliflerin detayları bulunur. Bu aşamada da farklı bir yönümüz ortaya çıkarırız .Karşılıklı konuşmalardan sonra mal sahibi/işverenin onayı alınarak müteahhit tespit edilmiş olur.

Süre ve Nakit Akışı Planlama Hizmetleri:
Nakit akış durumuna göre yapım süresine karar verilir. Bu planlama bizzat mal sahibi/işveren ile birlikte yapılır. İş programına geçilir ve süre başlamış olur.

Mimarlık ve Mühendislik Projelerinin Kontrolü Hizmetleri:
Bu aşama Uygulama projelerinden önce yapılır . Amaç uygulamada oluşabilecek tutarsızlıkları önceden tespit etmek ve uyumlu bir projenin ortaya çıkmasını sağlamaktır.

Maliyet, Kalite ve Süre Kontrolü Hizmetleri:
Mal sahibi /işverenin isteğiyle devam eden veya yeni başlayan bir projede, belirli aralıklarla şantiyedeki çalışmalar izlenir. İnşaatın kalitesi, önerilen sürede bitip bitmeyeceği ve düşünülen maliyete tamamlanıp tamamlanmayacağı takip edilir. Ve raporlar mal sahibi /işverene sunulur.

İşverene Özel

Posted Posted in Hizmetlerimiz

Bir  Projenin  Proje olabilmesi  için  belli  taraflarının  olması  gerekir. Bunlar:

Mal sahibi/işveren,  tasarımcı,  yönetim  grubu  ve  yapım şirketi (müteahhit)  dir.

Projeler ,  ülkemizde bu taraflar çerçevesinde altta belirtilen 3 farklı şekilde hayata geçirilmeye çalışılır.

  • Alt yüklenicilik
  • Genel yüklenicilik
  • Yapım yönetimi

Biz   yukarıda  belirtilen  yönetim  şekillerinden  farklı  olarak  “Ekonomi Yönetimi” ni  uyguluyoruz. Ve  bu  yöntem , maliyetlerde Mal sahibi/işverene  %15-20 civarında  katkı  sağlıyor.

Arayın, gelelim “ ekonomi yönetimi”ni  daha  detaylı  açıklayalım, yatırımınızın başında kazanın.