Müstakil Ev

Ev Yapmak için Gerekenler 2

İmar çapı aşaması:

1. Kadastroya tapuyla birlikte tapu sahibinin bizzat müracaatı,

2. Kadastro harcının yatırılması,

3. Kadastro elemanlarıyla birlikte arazide ölçüm,

4. Ölçü krokisinin alınması,

5. Belediye başkanlığına imar çapı talep dilekçesinin yazılması,

6. Borcu yoktur” tespitinin yapılması,

7. Yola terk için piyasadan harita mühendislerince proje yaptırılması,

8. Çap servisine dilekçenin ulaştırılması,

9. Varsa yoldan ihdas veya yola terk encümen kararının beklenmesi,

10. İmar harcının yatırılması,

11. İmar çapının belediyeden alınması.

ŞİMDİ İMAR ÇAPI, PROJE BÜROSUNA VERİLEBİLİR….


Bina proje aşması:

1. Proje bedelinin tespiti,

2. Harita, jeoloji, elektrik, makine, inşaat ve mimardan proje tekliflerinin alınması,

3. Hazırlanması yaklaşık bir ay süren ve üzerinde 160 imza bulunan projenin alınması,

4. 800 metrekareden büyük bina için sivil savunmadan sığınak projesi,

5. Avan mimari çizilmesi,

6. Mal sahibinin projeyi incelenmesi,

7. Gerekli düzeltmelerin yapılması ve mimari projenin tamamlanması,

8. Statik projenin çizilmesi, mimari ile uyumsuzlukların kontrolü ve düzeltilmesi,

9. Elektrik ve Sıhhi tesisat projelerinin çizilmesi


 

İnşaat ruhsatı alınması:

1. Lihkab bürosuna; aplikasyon krokisi yaptırılacak,

2. Zemin bürosuna; zemin etüdü yaptırılacak,

3. Harita bürosuna; plankote,yapı aplikasyonu yaptırılacak,

4. Su kanalizasyon’dan kanal durum belgesi alınacak,

5. Elektriği ve suyu komşudan aldık (belgeye gerek kalmadı..)

6. Sonra bütün bu belgeler projelerle birlikte belediye ruhsat servisine verilecek…

7. Belediye ruhsatı hazırladıktan sonra projeyi hazırlayan herkes ve haritacılar ruhsatı imzalayacaklar.

VE İNŞAAT RUHSATI ALINDIĞINA GÖRE İNŞAATINIZA BAŞLAYABİLİRSİNİZ….


İnşaata başlama aşaması:

1. Sigorta işlemleri (ssk ‘dan numara alınacak)

2. İş sağlığıve güvenliği şirketiyle sözleşme yapılacak,

3. Hafriyat aşaması ve temel betonu dökülmesi,

4. Temel betonu döküldükten sonra temel üstü vizesi alınması,

5. Temel üstü imalatlarının yapılması.


İskan aşaması:

1. SSK’dan sigorta ilişiğinin kesilmesi,

2. Varsa sığınak kontrolü ve sivil savunma onayı,

3. Binanın fotoğraflarının çektirilmesi,

4. Bankaya kadastro harcı,

5. Bina aplikasyon krokisinin hazırlatılması,

6. İnşaat harçlarının ödenmesi,

7. Oturma izni için müracaatın yapılması,

8. Bina proje uygunluk kontrolünün yapılması,

9. Varsa iskan harçlarının yatırılması,

10. Oturma ruhsatının alınması,

11. Şantiye su abonesinin mesken aboneliğine çevrilmesi,

12. TEDAŞ’a elektrik bağlanması için müracaat edilmesi,

13. İskan ruhsatıyla birlikte kadastro müdürlüğüne müracaat edilmesi,

14. Kadastrodan tapu dairesine havalenin yaptırılması,

15. Bina tapusunun alınması.