Hakkımızda

Tanıtım

İnşaat Yönetimi Nedir?
İşverenin onayladığı;
• Süre
• Maliyet
• Kalite Sınırları içinde kalacak şekilde…

• Planlama
• Örgütlenme
• Yürütme
• Denetleme çalışmalarının organize edilmesidir.

İnşaat Sürecinin Fazları :
Girişim , Önkarar , Tasarım , Teklif , İhale , Sözleşme , Yapım , Kabul-İşletme

İnşaat Sürecinin Katılımcıları :
• Girişimciler
• Tasarımcılar
• Danışmanlık ve Kontrollük Firmaları
• Tedarikçiler (Üreten ve Pazarlayan Şirketler)
• Yükleniciler- Alt Yükleniciler

Neden İnşaat Yönetimi?

• Daha iyi kontrollük ve müşteri ilişkileri
• Daha düşük maliyetler
• Daha yüksek kalite ve güvenilirlik
• Daha yüksek karlılık oranları
• Daha kısa inşaat süreci
• İşverenin sonuçlara daha iyi odaklanması

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *